Uzly (dodatok)

Môj dvojuzlový dodatok k metodickému minimu.

Dvojitý dračí uzol
• po zaťažení sa ľahšie rozväzuje ako osmičkový
• horšie sa kontroluje ako osmičkový

dracak

dá sa uviazať aj uprostred lana
dracak v strede

Ambulatný uzol
• spojenie dvoch kruhových slučiek (aj plochých)

ambulatny

Zdroj:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Horoklub Chomutov
Horolezecká metodika
Wikimedia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.