Uzly (metodické minimum)

Vzhľadom na veľké množstvo nových neskúsených ľudí začínajúcich s lezením sa objavila potreba aspoň základnej metodiky. Dnes to bude pár hlavných uzlov. Metodika to však nie je kompletná a v prípade vážnejšieho záujmu je vhodné absolvovať príslušný kurz. Nezabudnite, lezenie nie je úplne bezpečné a každý ho vykonáva na vlastnú zodpovednosť 😉

• lano by sa v uzle nemalo krížiť (uzol výrazne znižuje pevnosť lana)
• voľné konce lana vychádzajúce z uzla by mali byť dlhé aspoň ako desaťnásobok priemeru lana
• uzol po uviazaní treba dotiahnuť
• uviazať poistný uzol hneď za hlavným uzlom
• po naviazaní si skontrolujte uzol a aj prípadného spolulezca
• skontrolujte si materiál (lano, sedák, …) či nie sú poškodené

Osmičkový uzol

• používa sa na naviazanie na lano
• spojenie dvoch lán rovnakého priemeru prípadne slučiek (lanových)
• kotviaci uzol
• ľahko sa kontroluje
• dá sa ľahko uviazať aj uprostred lana (napr. postup na ľadovci)

osmickovy uzol 1

Nesprávne možnosti naviazania:
Pozor na to, sú to reálne prípady, ktoré sa už stali 🙁

osmickovy uzol 2

Osmičkový sa dá ľahko uviazať aj uprostred lana:

osmickovy uzol 3

Prípadne sa dá použiť na spojenie dvoch lán o rovnakom priemere:

osmickovy uzol 4

Vodcovský uzol

• uzol používaný na naviazanie sa na lano, nižšia pevnosť ako u osmičkového a horšie sa rozväzuje
• spojenie dvoch lán rovnakého priemeru prípadne slučiek (lanových)
• kotviaci uzol
• dá sa ľahko uviazať aj uprostred lana (napr. postup na ľadovci)

vodcovsky uzol 1

dá sa ľahko uviazať aj uprostred lana

vodcovsky uzol 2

Protismerný uzol
• uzol používaný na naviazanie sa na lano, nižšia pevnosť ako u osmičkového a horšie sa rozväzuje
• spojenie dvoch lán rovnakého priemeru prípadne slučiek (lanových)
• ako jediný umožňuje spojenie plochých slučiek

Veľkou nevýhodou je, že v prípade kontaktu so skalou (uzol v slučke) môže dôjsť k jeho rozviazaniu, vyskytli sa už aj smrteľné prípady. Vhodnejšie je použiť šité slučky.

protismerny

Lodná slučka
• kotviaci uzol
• jednoduché viazanie, všestranné použitie, možnosť ľahko predĺžiť/skrátiť voľné konce lán, drží aj pri zaťažení jedného prameňa lana
• dôležitý uzol pri budovaní istiacich stanovíšť v stene
• ľahko sa rozväzuje
• možnosť uviazať ho aj okolo stromu

lodny uzol

Polovičný lodný uzol
• vhodný pre istenie
• dá sa v prípade núdze použiť aj pre zlanenie
• na vytvorenie uzla treba karabínu typu HMS a lano musí z karabíny odchádzať na strane oproti poistke, inak hrozí otvorenie karabíny a následné rozviazanie uzla

polovicny lodny uzol 1

lano musí z karabíny odchádzať na strane oproti poistke, inak hrozí otvorenie karabíny a následné rozviazanie uzla
polovicny lodny uzol 2

Dvojitá rybárska spojka
• uzol používaný na spojenie dvoch lán (najlepšie rovnakého priemeru)
• ľahko rozviazateľný aj za mokra

rybarsky uzol

Machardov, prusikový uzol
• pomocný uzol používaný pre samoistenie napr. pri zlaňovaní (prusik nesmie byt použitý k zachyteniu pádu) prípadne pre šplh po lane
• prusik by mal byt mäkký o priemere cca 5-6mm
• drží v jednom smere a aj za mokra

machardov prusik

Zdroj:
SingingRock.cz
Český horolezcký svaz
Horolezecká metodika
HUDY blog
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Wikimedia