Makarón

Makarón je v podstate variant ciest Maratón a Los Brňos. Na konci je bouldrový výlez cez hranu, kde čaká najtažší křížový krok do vydrolenej lišty.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.