Zarathustra

Zarathustra bol prorok a reformátor staroíránského náboženstva, žil mezi mezi 8. – 6. stol. pred n.l.. Základným princípom zarathuštrismu je protiklad dobra a zla. Ako symboly tohto boja stoja proti sobe Ahura Mazda (Ormuzd), a Angró Mainju (Ahriman). Obidvaja viedli boj o svetovládu, ktorý trval štyri veky, každý po troch tisícoch rokov a skončil víťazstvom Ahura Mazdy.

Hlásám vám nadčlověka. Člověk je cosi, co má býti překonáno. Co jste vykonali, aby byl překonán?
Všechny bytosti dosud vytvořily něco nad sebe samy: a vy chcete býti odlivem tohoto velkého přílivu a raději snad se vrátit k zvířeti, než abyste překonali člověka?
Čím je opice člověku? Posměchem nebo bolestným studem. A stejně má i člověk býti nadčlověku: posměchem nebo bolestným studem.
Urazili jste cestu od červa k člověku, a leccos ve vás je posud červ. Kdysi jste byli opice, a i nyní je člověk opice – více než kterákoli opice.
Kdo však je z vás nejmoudřejší, je také rozmíškou a míšencem rostliny a strašidla. Ale což vám káži, abyste se stali strašidly nebo rostlinami?
Hleďte, hlásám vám nadčlověka.
Nadčlověk je smysl země. Vaše vůle nechť dlí: nad-člověk budiž smysl země!
Zapřísahám vás, bratří moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte těm, kdož vám mluví o nadpozemských nadějích! Travičové to jsou, ať to vědí, či ne. Opovrhovatelé životem to jsou, odumírající a sami otráveni, jichž země je sytá: necht tedy zahynou!

V bear valley sa dá s nadhľadom povedať, že ide o boj s gravitáciou.

Paťo ako Zarathustra

One Reply to “Zarathustra”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.