Pani Fish

Bouldrová cesta v Zátiší Bikín. Problém je hneď dole, poskok do madla a preklopenie sa do položeného cez pár malých lištičiek. Potom už ľahko Vevericou Sandy na vrchol. Cesta climb.sk a lezec.cz.

Kmocha v preleze nezastavila ani vlhkosť ani teplo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.