Malý Haremheb

Minuloročný Malý Haremheb…
Ide o variant originálneho Haremheba, ktorý nastupuje cez Prdnutie. Lezie sa do madiel pod tretím, kadiaľ traverzuje aj Veľký Haremheb. Odtiaľ sa už pokračuje pôvodnou linkou rovno hore.

Cesta na climb.sk.

Minuloročný originál Haremheb

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.