Someliér

Ľahkým terénom do polovice veže a tam nasledujú dva bouldre. Cestu pred dvoma rokmi vyliezol Andrej a zatiaľ je bez opakovania.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.