Pandora

Po tom, ako Prométheus ukradol oheň bohom a vrátil ho naspäť ľuďom, začali ľudia prosperovať, naučili sa rôzne remeslá a žili šťastne. Bohom sa to prestalo páčiť a stvorili Pandoru, dievča ktorému nikto neodolá. Pandóra znamená „Obdarovaná všetkými darmi“ a naozaj, boli všetky. Tieto dary boli uzavreté v pevnej skrinke.
Boh Hermés ponúkol Pandóru za ženu Prométheovi, ten ju však odmietol a varoval aj svojho brata Epiméthea
Neber všetko, čo bohovia ponúkajú“.
Epimétheus nepočúvol a zobral si Pandoru za ženu. Netrvalo dlho a Pandóra splnila príkaz bohov a otvorila skrinku. Všetko zlo, súženie a choroby sa rozleteli do sveta. Pandóra veko skrinky rýchlo zavrela, ale to už v nej na samom dne ostala iba nádej.

zdroj: cs.wikipedia.org

Súľovská Pandora je kolmejšieho charakteru, pár ťažších krokov nasledovaných vždy dobrým oddychom.

Pandora 01Woki Pandora

Pandora 02

Pandora 03

Pandora 04

Pandora 05

Pandora 06

Pandora 07

Pandora 08

Pandora 09

Pandora 10

Pandora 11

Pandora 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.