Kerberos

Kerberos bol bájny trojhlavý pes strážiaci vchod do podsvetia. Jeho úlohou bolo zabrániť aby ktokoľvek utiekol a naopak aby sa nikto nepovolaný nedostal dnu. Mykénský kráľ Eurystheus dal Heraklovi úlohu priviesť Kerbera. Herakles bol, ako už inak, úspešný v plnení tejto úlohy a tak Kerberos uzrel svetlo sveta. Keď kráľ Eurystheus uvidel strašného strážcu podsvetia Kerbera, padol pred Héraklom na kolená a prosil, aby príšeru odviedol naspäť. Pozor na vlastné želania, mohli by sa splniť 😉 Kerberos je „prvá“ ešte kolmá linka ktorou to začína.

Milan krotí Kerbera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.