Proces 9a?

Bola to najťažšia vylezená cesta vo Višňovom, ale aj na Slovensku. V roku 2004 bol jej prelez Jurom Repčíkom ocenený zlatou karabínou. Žiaľ v súčasnosti po výlomoch je to opäť projekt, ktorý čaká na svoj prelez. Dočká sa?

Juro v Procese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.