GRIGRI

Istiaca pomôcka GRIGRI patrí k takzvaným poloautomatickým istiacim pomôckam. Brzdný účinok vykonáva pohyblivý mechanický kovový palec, ktorý sa pri silnom ťahu za lano vychýli zo svojej polohy a lano zablokuje pritlačením o protiľahlú kovovú plochu. Zablokovanie lana je možné zrušiť pomocou ovládacej páčky. Ťahom páky sa palec uvoľní a lano je opäť voľné. Poloautomatickú brzdnú pomôcku GRIGRI vyrába firma PETZL.

GRIGRI 01

Správne zavedenie lana do grigri. Podľa nákresu lezca a ističovej ruky. Lano k lezcovi vkladáme do grigri vždy rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či ide o RP alebo TR lezenie.

GRIGRI 02
Trhnutím lana prekontrolovať správnosť založenia lana.

GRIGRI 03

Samozrejmosťou je došrobovaná karabína a jej správne zaťaženie v pozdĺžnom smere.

GRIGRI 04

Grigri má byť počas istenia voľné! Istič ho nemá držať v ruke, aby nedošlo k samovoľnému zablokovaniu brzdného mechanizmu.

GRIGRI 05

Istič samozrejme dáva na lezca pozor, čo by mala byť samozrejmosť nech už istí čímkoľvek.

GRIGRI 06

Správne podávanie lana.

GRIGRI 07

Nesprávne podávanie lana!

GRIGRI 08

Rýchle podávanie lana. (staršia metóda)

GRIGRI 09

Rýchle podávanie lana (novšia metóda) a ukážka nesprávneho podávanie lana!

Video návod povoľovania je dostupný na serveri www.dailymotion.com prípadne na youtube.com

GRIGRI 10

Chytenie pádu.

GRIGRI 11

Ruka musí neustále držať istiace lano, t.j. zvyšné lano za grigri-m. Nesmie držať lano nad grigri-m smerujúce k lezcovi, mohlo by dôjsť k spomaleniu pádovej sily a grigri by nezafungovalo! Ak je prvé istenie príliš nízko, je vhodné ho po cvaknutí daľšieho vypnúť, mohlo by totiž dôjsť k zablokovaniu brzdného mechanizmu expreskou!

GRIGRI 12

Spúšťanie lezca sa vykonáva páčkou a povoľovaním lana rukou. V žiadnom prípade sa lezec nespúšťa iba páčkou!

grigri v plnej kráse:

Možné chyby, ktoré nie sú uvedené v manuáli:

GRIGRI 18

precvaknutie len jednej časti grigri karabínou

GRIGRI 19

zachytenie palca o kus oblečenia (zdroj: 8a.nu)

Manuál staršia verzia a novšia verzia. Najnovšiu verziu manuálu nájdete pribalenú k výrobku.
Použité obrázky pochádzajú z manuálu.

AKTUALIZÁCIA

GRIGRI 2:

GRIGRI 20

(zdroj: www.campobase.es)

Viac o možnom probléme petzl.com a campobase.es.

3 Replies to “GRIGRI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.