Lezecké štýly

Lezenie je o prekonávaní gravitácie, zdolávaní skalných prekážok a problémov. Podľa spôsobu prekonania týchto prekážok môžeme hovoriť o voľnom a technickom lezení. Voľné lezenie (Free Climbing) je definované ako postup skalným terénom výlučne za pomoci vlastných schopností, sily, šikovnosti a možností, ktoré ponúka samotná skala bez použitia umelých pomôcok ako sú nity, skoby, frendy, vklínence… Tieto umelé pomôcky sa môžu použiť len ako postupové istenie. Rozoznávame rôzne štýly volného lezenia, niektoré hodnotnejšie iné už menej. Pri technickom lezení sa k postupu používajú aj umelé prostriedky nielen ako istiace body, ale aj ako chyty a stupy.

RP – rotpunkt, redpoint
Voľné prelezenie cesty od spodu, na prvom konci lana a bez pádu. Počas výstupu lezec osadzuje istenia, alebo využíva fixné istenia do ktorých zapína lano, aby tak zmenšil prípadný pád. Nesmie dôjsť k zaťaženiu istiaceho reťazca t.j. žiadne z istení nesmie byt použité k odpočinku a ani samotné lano nesmie byť zaťažené. Ak dôjde k pádu musí sa lezec nechať spustiť do najbližšieho “no hand-u”, t.j. do miesta kde sa dá oddychovať bez držania sa rukami. Musí stiahnuť lano, odstrániť všetky dodané istenia a fixné istenia. RP štýl vymyslel Kurt Albert z Nemecka. V 70 rokoch 20 storočia vo Frankenjure začal označovat cesty, které se mu podarilo preliezť voľne červenou bodkou na nástupe. RP sa v súčasnosti vykryštalizovalo do trošku inej formy. Už to nie je v prípade pádu spustenie do najbližšieho “no hand restu”, ale spustenie až na zem.

Andrej Ora Et Praeserva 7b RP, Adlitzgräben
Andrej Ora Et Praeserva 7b RP, Adlitzgräben
"no hand rest" - Braňo King Kong 7a, Adlitzgräben no hand - miesto kde sa dá oddychovať bez držania sa rukami
“no hand rest” – Braňo King Kong 7a, Adlitzgräben
no hand – miesto kde sa dá oddychovať bez držania sa rukami

V prípade že lezec spadne alebo si odsadne do lana a po oddychu pokračuje daľej, došlo k zaťaženiu istiaceho reťazca. Ide o takzvaný AF – All Free štýl. Význam tochto štýlu je dnes už len v horách, na pieskoch a v inak objektívne nebezpečných cestách.

Pedro Twin Peaks 7c+ AF, Mišja Peč
Pedro Twin Peaks 7c+ AF, Mišja Peč

RK – rot kreis, red circle
Lezec prekonáva cestu ako pri RP štýle odspodu, osadzuje istenia a zapína do nich lano. Žiadne istenie nesmie použiť k oddychu, to je základný rozdiel oproti AF štýlu. V prípade pádu je spustený do najbližšieho “no hand restu” a lano zostane zapnuté v najvyššom dosiahnutom bode na rozdiel od RP kde dôjde k jeho stiahnutiu.

Števo Streetfighter 7c RK, Adlitzgräben
Števo Streetfighter 7c RK, Adlitzgräben

PP – pink point, pinkpointed
Ide skoro o rovnaký štýl ako pri RP. Jediný rozdiel je v tom že lezec akékoľvek istenia neosádza, už sú v ceste dopredu osadenné, len do nich zapína lano. Rozdiel medzi RP a PP je jasný, osadenie istenia je navyše pohyb ktorý odčerpáva silu. V súčasnosti je však tred vo svete taký, že sa už nerozlišuje medzi RP a PP.

Pedro Funky Shit 7c+ PP, Paklenica
Pedro Funky Shit 7c+ PP, Paklenica

OS – on sight
Je to najčistejší štýl. Preklad znamená na pohľad. Ide o volné prelezenie cesty na prvý pokus a samozrejme bez pádu. Počas lezenia sú osádzané istenia. Lezec cestu vidí ale nemá o nej žiadne daľšie informácie. Cestu si môže pozrieť zo zeme, toleruje sa aj ďalekohľad.

Aďo OS, Mišja Peč
Aďo OS, Mišja Peč

Flash
Ide o totožný štýl ako pri OS. Cesta nebola nikdy skúšaná ! Jediný rozdiel je ten že lezec môže mať informácie o ceste od iných lezcov, z prípadného zlanenia alebo z pozorovania iného lezca, ktorý cestu predlezie. Prípadne lezcovi poradia počas lezenia. Istenia v ceste môžu ale aj nemusia byť osadené.

TR – top rope
Prelezenie cesty, bez pádu s vrchným lanom.

Števo Arbitrage 8a TR, Adlitzgräben
Števo Arbitrage 8a TR, Adlitzgräben

Free solo
Ide o prelez cesty bez použitia lana a iných istiacich pomôcok. Existuje ešte aj istené sólo, ktoré sa používa vo väčších stenách. Býva to kombinácia free sóla a predchádzajúcich štýlov ako napr RP/PP. Používa sa technika samoistenia.

Danka free solo, Finale Ligure
Danka free solo, Finale Ligure

V technickom lezení sa k postupu terénom používajú umelé pomôcky. Aj keď sa mnohé hákovačky preliezli voľne, tento štýl má stále opodstatnenie.

a keď to nejde...
a keď to nejde…

7 Replies to “Lezecké štýly”

  1. Akceptovane st. su RP/PP, OS, FLASH a SOLO. Ostatne sa nepovazuje v sucasnosti za vylezene. Na pieskoch byva uvedena klasifikacia pre AF a samostatne pre RP prelez.

  2. Este sa pouzivaju :
    TRAF – kombinacia TR a AF
    TROS – naozaj biedny styl TR a OS
    a super styl TROSKA – “top rope on sight kurva adrenalin”

    :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.