Hrana 1624

Rudo Tefelner a Stano Martinka na Súľove v snahe neprehrešiť sa tradícii a liezť čo najťažšie, použili k prvovýstupom špeciálnu techniku: liezli odspodu a keď dosiahli miesto kde chceli osadiť istenie, prestali liezť ďalej a zostúpili väčšinou dlhým pádom. Istenie na danom mieste osadili zhora. Striedanie lezenia, skákania, výstupu na vrchol inou cestou a zlaňovania pokračovalo až kým nedokončili svoju cestu. Continue reading “Hrana 1624”