Súľovské čísla

Áno je to hranie s číslami, ak niekoho čísla nezaujímajú a nemajú pre neho význam môže rovno prestať čítať STOP!

Frflalo sa na nadhodnotené cesty, na mäkkú klasu a na to, že sa na Súľov chodia zbierať čísla. Sú za tým mnohé dôvody, od nezmyslov ako “historická cesta”, rozumej historický omyl, cez denníčkové ego, až po strach čo by na to povedal autor. Mnohé cesty sa nezhodili, aj keď sa mali a keď sa neskôr takéto cesty použili ako etalón, problém bol na svete. Aby sa udržala voľajaká kontinuita v klase, nové cesty museli ísť hore. Áno sú nafúknuté, ale sú nafúknuté pretože mnohé staré “referenčné” cesty nezodpovedajú realite. Dokonca došlo k zdvihnutiu klasy v období, keď sa liezla a pár mesiacov po preleze sa uznalo že je ľahšia, k zhodeniu už nedošlo…

Čo ostatné oblasti? Po pravde je mi to jedno. Vyrástol som na Súľove, je to moja domovská oblasť a ako taká ma zaujíma. Mali sme možnosť to skúsiť napraviť, ale ako sa ukázalo “my to teraz nevyriešime”, veď on to za nás v budúcnosti niekto urobí…

A tak budeme mať bordel, cesty z dvoch troch stupňov v jednom. Každý na tom máme svoj diel viny, keď však nie je vôľa, cesta sa ťažko nájde…

Vždy sa to zdá nemožné, až kým sa to neurobí.

– Nelson Mandela

One Reply to “Súľovské čísla”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.