Stopy arašidov

Názvy ciest mávajú rôznu históriu vzniku. Súľovské “Stopy arašidov” ju majú jednoduchú…

Stopy arasidovStopy arašidov 7b+

Viac o názvoch sa dá prečítať napríklad v diele Jána Bauka “Paralely medzi názvami skál a horolezeckých ciest.pdf” zdroj: www.pulib.sk prípadne “Komparácia slovenských a maďarských oroným.pdf” zdroj: www.pulib.sk

Ales Stopy arasidov 1_1Aleš Stopy arašidov

Ales Stopy arasidov 2_1

Ales Stopy arasidov 3_1

Ales Stopy arasidov 4_1

Ales Stopy arasidov 5_1

Ales Stopy arasidov 6_1

Mato Stopy arasidov 1_1Maťo Stopy arašidov

Mato Stopy arasidov 2_1

Mato Stopy arasidov 3_1

Mato Stopy arasidov 4_1

Mato Stopy arasidov 5_1

 

One Reply to “Stopy arašidov”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.