Novinky spod Vápenky

Pod skalami je aj v zime rušno, alebo odkrývame minulosť, trávime tam prítomnosť a vidíme v tom budúcnosť.

Neďaleko Vápenky, asi 10-15 min. na východ, sa nachádzajú dve menšie skalky. Na jednej z nich kedysi dávno, keď sa piesok lial a voda sypala, začali vznikať lezecké cesty. No z nejakých príčin ostali aj so skalou napospas prírodným živlom a nekompromisnej vegetácii. Možno to bol zámer, možno osud a či náhoda? Že čakali do dnes, kým nepríde niekto, kto ich opäť sprístupní, trochu pohýčka, opráši to čo tu kedysi niekto začal a možno aj niečo naviac vytvorí? To ukáže až čas, no teraz treba nevyhnutné. Vytvoriť základné prostredie, aby mohla neskôr prísť aj tá tvorivá časť. Takže pílime, sekáme, rúbeme, čistíme a v predstavách vytvárame nové cesty ako dosiahnuť ďalší cieľ . Snáď sa tu zastavia aj ďalší lezci, keď odpadne prekážka (výhovorka) “strašne je to tam zarastené”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.