Zranenia prstov

Dostatočne sa rozcvičujete a naťahujete pred lezením? Lezci môžu trpieť zraneniami, ktoré sú často výsledkom prílišného zaťaženia niektorej časti tela, väčšinou sú to prsty, zápästia, lakte. Zahrievaním sú svaly a šľachy elastickejšie a menej náchylné na zranenie.

Zo súhlasom autora prebraté z Climb.sk

Na začiatku vývoja sa človek podobal opiciam a podľa toho mal uspôsobené aj telo, najmä ruky. Ako sa ďalej vyvíjal, jeho telo sa prispôsobilo chôdzi na dvoch nohách, ľudská ruka tak stratila svoju kostnú odolnosť a svalovú silu v prospech nervovo-svalovej koordinácie a presnosti pohybu. No lezci akoby to nie a nie pochopiť a snažia sa to zvrátiť. Pri lezení sa prstíky vystavujú veľkej záťaži a tkanivo nie je na takú nosnosť prispôsobené. Preto často dochádza k zraneniam z preťaženia.

Tomáš Mrázek : „My všem radíme, že když hodně trénují, tak je to normální, že to bolí (bolí to všechny, i ty nejlepší zahraniční lezce), a je nejlepší se s tím smířit, prostě si na to zvyknout.“ Ale čo keď je bolesť vážnejšieho charakteru? Vtedy treba prstíky vyliečiť, pretože „zdravé prsty udrží víc, než silné, ale bolavé“ (Tomáš Mrázek).

NA ÚVOD TROCHA ANATÓMIE

Ľudská ruka (od ramena) pozostáva z 30 kostí, 35 svalov a množstva nervov, šliach a puzdier. Jednotlivé články prstov ruky sú pomenované podľa toho, kde sa nachádzajú.

zp 1

1.kľúčna kosť, 2. lopatka, 3. ramenná kosť, 4. lakeť, 5. vretenná kosť, 6. lakťová kosť, 7. kostra ruky

zp 2

Jednotlivé články prsta a šľacha, ktorá ho ohýba
PP – proximálny článok (prvý)
MP – mediálny článok (prostredný)
DP – distálny článok (dolný)

zp 3

MCP, PIP a DIP je označenie kĺbov, ktoré tieto články spájajú. V zápästí a MCP kĺboch, v ktorých sa prenáša sila z predlaktia na prsty, sa deje predovšetkým ohýbanie (flexia) a naťahovanie (extenzia) ruky. V menšom rozsahu sú možné pohyby zápästia a prstov do strán a rotácia okolo dlhej osi predlaktia : otočenie dlane nadol pri držaní sa v špáre a otočenie ruky dlaňou nahor pri úchope spodných chytov.

Šľachy sú tkanivá, ktoré pripájajú svaly ku kosti, na základe čoho sa môže toto spojenie ohnúť alebo natiahnuť. Ohýbače svalov, ktoré umožňujú pohyb prstov a palca sú umiestnené na predlaktí nad zápästím. Dlhé šľachy sa ťahajú od ohýbačov svalu, cez zápästie a sú prichytené k malej kostičke prsta a palca. Každý prst má dve šľachy, len palec má jednu.

ZRANENIA

U športových lezcov sú extrémnym zaťažovaním najviac ohrozené šľachy na prstoch a predlaktiach a kĺby prstov. Preťaženie sa prejavuje spočiatku len rannou stuhnutosťou malých kĺbov prstov, ktorú lezci často celkom ignorujú. Neskôr, pri ďalšom zaťažovaní sa objaví opuch kĺbu (puzdra), bolestivosť na tlak, pri zovretí prstov a dochádza k obmedzeniu hybnosti.

Šľacha (flexor), ktorá ohýba prst, je ku kosti prichytená prstencovými a skríženými pútkami (A1-5), ktoré navyše fungujú ako kladky (obr.1). Najdôležitejšie a aj obvykle najčastejšie zraňované sú A2 a A4. Pútka sú prichytené ku kosti prsta (ku článku prsta) a držia šľachu (ohýbač) blízko pri kosti počas série pohybov prsta. Keď nie je pútko úplné, alebo je poškodené / pretrhnuté (obr. 2), môže šľacha vytvoriť akúsi tetivu ako na luku, ktorá spôsobí horší prenos sily potrebnej pre uchopenie a stisk chytu – zaťaží tak oveľa viac šľachu vystierača a posledný kĺb prstu (distálny vnútro prstový kĺb).

zp 4

obrázok 1, zdravá ruka

distal phalanx = posledný článok prsta
middle phalanx = prostredný článok prsta
annular pulley = prstencové pútko
collateral ligament = paralelné väzivo
flexor tendons = šľacha (ohýbač)
proximal phalanx = prvý článok prsta

Svaly predlaktia zabezpečujú pohyby v lakťovom kĺbe a v kĺbe zápästia i ruky. Svaly, ktoré ohýbajú a naťahujú prstové kĺby (robia ich natiahnutie – extenziu a ohnutie – flexiu) sa nachádzajú na predlaktí. Práve táto ich poloha im dovoľuje vyvinúť maximálnu účinnosť (sila pôsobiaca na väčšej páke).

Možností ako uchopiť chyt je nespočetne veľa. Uvediem tri druhy a ich vplyv na prsty:

1. zavretý/zamknutý (bez palca – kvôli názornej ukážke prehnutia kĺbov)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A – moment : 1,8 Nm tlak v kĺbe : 444 N
B – moment : 2,7 Nm ťah za šľachu 599-736 N

Úchop s prehnutými distálnymi DIP kĺbmi, ohnutými PIP kĺbmi – hyperextenzia a naviac ešte s prehnutým zápästím, maximálne namáha napnuté šľachy ohýbača prstov a ich pútka. Najmä na úzkych lištách je pútko A3 vystavené obrovským silám. Taktiež sily vznikajúce v kĺboch dosahujú maxima, sú neporovnateľné vyššie než záťaž v bežnom živote a prevyšujú toleranciu tkaniva. U lezcov, ktorí dávajú prednosť tomuto úchopu, možno často zistiť poškodenie DIP kĺbu (posledný kĺb na prste). Pri náhlom a neprimeranom zvýšení záťaže môže dôjsť k čiastočnému alebo úplnému pretrhnutiu pútka.

Príklad : Ak sa lezec s hmotnosťou 72kg drží tromi prstami každou rukou, je každý z nich, bez ohľadu na trenie, zaťažený silou 120N. Pri zavretom úchope je potom DIP kĺb (označený ako A) zaťažený 44,4 daN, ťah za šľachu je 59,9-73,6 daN a PIP kĺb (označený ako B) je preťažovaný na strih. (pozn. red.: 1 daN = 10N)

2. otvorený

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A – moment : minimálny
B – moment 2,16 N ťah za šľachu 122 N

Tento typ je najvhodnejší, pretože šľacha sa môže natiahnuť maximálnou silou a kĺby sú najmenej namáhané. Veľké sily nutné na prehnutie alebo natiahnutie PIP kĺbu sú buď silno redukované alebo úplne vylúčené. Ruka sa môže lepšie prispôsobiť tvaru skaly, kĺby ku skale priľahnú a sú menej namáhané.
Oproti zavretému úchopu sa ťah za šľachu zníži na 12,2 daN (pozri vyššie).

3. zvislý

zp 7

A – moment : minimálny
B – moment : 3,6 Nm tlak v kĺbe : 514 N ťah za šľachu : 735 N

Pre končeky prstov ide o veľmi bolestivý typ úchopu. V prípadoch slabého hlbokého ohýbača je značne preťažované puzdro DIP kĺbu.

DIAGNÓZA

1. Vyvrtnutie prstového väziva (paralelné väzivo, viď obr.1 – „collateral ligament“), lokálna bolesť v pútku, bolesť pri stlačení alebo počas lezenia

2. Čiastočné pretrhnutie šľachového pútka (viď obr. 2 – „annular pulley, partial rupture“). Lokálna bolesť v pútku, bolesť pri stlačení alebo počas lezenia, možná bolesť pri natiahnutí prsta

3. Kompletné pretrhnutie pútka (viď obr. 2 – „annular pulley, complete rupture“), čo spôsobuje napnutie šľachy ako tetiva na luku. Symptómy môžu zahŕňať lokálnu bolestivosť v pútku (obvykle ostrá), možno cítiť/počuť „prasknutie“ alebo „zaprašťanie“, opuch alebo pomliaždenina, bolesť pri stlačení a počas lezenia, pri natiahnutí prsta, bolest pri odpore ohnutia prsta

zp 8

obrázok 2

annular pulley, complete rupture = prstencové pútko, úplné pretrhnutie
annular pulley, partial rupture = prstencové pútko, čiastočné pretrhnutie

4. Zápal šľachy a šľachového puzdra sa prejavuje nasledujúcimi, pozvoľna narastajúcimi príznakmi:
– silná bolesť v oblasti šľachy, pozdĺž jej priebehu, často až do dlane, najmä pri záťaži, na tlak sa zvyšuje, príp. vystreľuje do predlaktia. ak nie sú ďalšie príznaky býva liečenie – kľud, 15min masáže kockami ladu trikrát denne po dobu jedného týždňa, prípadné a výhodné naordinovanie protizápalových liekov – rýchle a úspešné
– bolestivosť pri stlačení šľachy z oboch strán pri súčasnej flexia (ohýbanie), bolesť pri flexia proti odporu
– zvukový fenomén “praskanie snehu“
– prípadná tvorba uzlíkov na šľache a vznik tzv. “lúpavého prsta”

5. Úplné pretrhnutie šľachy nie je častým zranením. Pri pretrhnutí šľachy sa môže ozvať prasknutie a prudká bolesť v priebehu šľachy na prste.

6. Skákajúci prst. Ide o ochorenie postihujúce jeden či viacej prstov. Šľachy prstov sú uložené v pošvách, kde pri normálnych okolnostiach voľne kĺžu. Po určitých procesoch ako sú pozápalové stavy alebo poúrazové stavy šliach môže dôjsť ku zúženiu pošvy šľachy v jej postihnutom úseku, čo spôsobuje sťaženie pohybu šľachy. Pacienti prst môžu zohnút do dlane ale pri jeho vystieraní si musia dopomáhať susednými prstami alebo prstami druhej ruky, pričom tento manéver môže sprevádzať i lúpavý zvukový fenomén.

LIEČENIE

1. Vyvrtnutie prstového väziva
1. týždeň : Opáskujte zranený prst a pokračujte v lezení na úrovni o niekoľko stupňov nižšej, ako ste liezli doteraz (ako je vaša normálna záťaž). Postupne zvyšujte zaťaženie prstov. Ponaťahujte predlaktia po rozcvičení a pred lezením. Malo by to upokojiť zranenie. Namastite a masírujte prsty v mieste poranenia prípravkami na to určenými. Začnite zľahka a postupne zvyšovať intenzitu.

2. Čiastočné pretrhnutie šľachového pútka
1.- 2. týždeň : Nelezte! Zohrievajte ruku použitím teplého kúpeľa alebo elektrickej prikrývky. Nestláčajte bolestivé miesto, ak to bolí…STOP. Namastite a zľahka masírujte v mieste bolesti. Zopakujte niekoľkokrát za deň. Prst nesmiete nechať ztuhnúť, musíte byt schopní s ním ľahko pohybovať.
3. – 6. týždeň : Opáskujte zranený prst, naťahujte predlaktie a lezte po najväčších chytoch, aké nájdete. Začnite pomaly, je to najrýchlejšia cesta k uzdraveniu. Ak začnete liezť príliš tvrdo, príliš rýchlo, potom môžete začať liečenie odznova a vedzte, že to bude zdĺhavejší proces. VZDY si ponaťahujte predlaktie po rozcvičke a pred lezením. Pokračujte bodom liečenia č.1.

3. Kompletné pretrhnutie pútka
Pri pretrhnutí pútka je síce možné zošitie, ale možnosti prsta sa radikálne znížia a prst nie je až tak schopný odolávať silám, ktoré naňho pôsobia pri záťaži. Odporúča sa tejpovanie.
Okamžite prestaňte s lezením. Okamžite naneste ľad na postihnuté miesto, nie viac než 15 minút naraz (1-2 dni), 1-2 dni užívajte ibuprofen. Zápalom sa obvykle nemusíte znepokojovať. Držte ruku vo vyššej polohe.
1. – 2. týždeň : Nelezte! Neznehybňujte prst. Pokiaľ nepociťujete v mieste zranenia veľkú bolesť, môžete zľahka masírovať miesto zranenia. Zamerajte sa na ostatné stránky vášho života.
4. – 8. týždeň : Zohrievajte ruku použitím teplého kúpeľa alebo elektrickej prikrývky. Nestláčajte bolestivé miesto, ak to bolí…STOP. Namastite a zľahka masírujte v mieste bolesti. Zopakujte niekoľkokrát za deň. Pokračujte bodom liečenie č.2.

4. Zápal šľachy a šľachového puzdra sa lieči hlavne kludom, znehybnením, 10-15 minútovými masážami kockami ladu 3x denne po dobu jedného týždňa, výhodné je naordinovanie protizápalových liekov. Z tohto hľadiska sú veľmi vhodné maste. Liek možno vpraviť do miesta poranenia bez nutnosti ich celkového podávania – dosahuje sa tým vyššia koncentrácia v žiadanom mieste a nezaťažuje sa až tak pečeň. Navyše gélová forma má chladivé účinky.

5. Úplné pretrhnutie šľachy. Keď už sa to stane, musí sa šľacha prišiť najneskôr do 24h. Hojí sa to 6 týždňov, ale nutná prestávka v lezení je najmenej 3 mesiace, ak sa chceme vyhnúť veľkému riziku obnovenia zranenia.

6. Skákajúci prst. U pacienta s týmito ťažkosťami je odporúčaná chirurgická liečba za účelom uvoľnenia kompresie šľachy jej zúženou pošvou. Operácia sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestézii.

PREVENCIA

Keď už prsty bolia, je neskoro. Zraneniam je možné predísť. Predtým, než začnete liezť, dôkladne sa rozcvičte a zahrejte vaše telo na prevádzkovú teplotu. Zamerajte sa na lakeť, predlaktie, zápästie a prsty. Začnite tréning ľahšími cestami a po väčších chrtoch. Dostatočne si oddýchnite medzi jednotlivými tréningami a vyhnite sa pretrénovaniu. Pravidelne si masírujte predlaktia a ruky.

Ak začínate liezť, vaše telo si potrebuje rozvíjať svoju prirodzenú silu v prstoch a rukách. Určite sa niekedy stane, že budete chcieť využiť podporu pásky (napríklad keď sa dostanete do bodu, kde budete používať jeden prst – jednoprstové dierky, visy…), ale ak začnete tejpovat, vaše prsty si na to zvyknú. Tejpovanie prstov, ktoré sú trocha namáhané vám síce umožní trénovať tvrdšie ako bez pásky, ale je to na niečo dobré? Zvýši sa riziko zranenia prstov bez použitia pásky a prsty až tak nezískavajú prirodzenú silu tréningom. Nechajte preto vaše prsty prirodzene silnieť samotným lezením a tréningom a k páske sa uchýľte až keď to bude naozaj nutné.

Liezť s existujúcim zranením je niečo, čo by ste nemali robiť, namiesto toho by ste si mali dať prestávku v lezení, pokým sa vaše zranenie nezlepší, alebo choďte k doktorovi. Ak cítite, že vaše zranenie nie je až tak závažné, môžete bolestivé miesto opáskovať na zníženie rizika zhoršenia vášho zranenia. Ak dôjde pri zaťažovaní zraneného miesta k bolesti, mali by ste zvoľniť a zároveň je to znamením, že sa liečenie bude predlžovať.

zp 9

A ako prstom trocha pomôcť? Snáď papať výživu na kĺby, a takých prípravkov je na trhu neúrekom. Väčšinou fungujú na báze tvorby a ochrany kĺbových puzdier, väzív, šliach a kostí, vyživujú a regenerujú kĺby. Želatína spomaľuje proces starnutia kostí, kĺbov a chrupaviek. Ich hlavnou zložkou býva glukosamín, chondroitin sulfát, boswellin, mangán…. Tieto výživové doplnky sa vyrábajú vo forme tabliet, mastí a nápojov. Napríklad Artrofit, Artrostop, ATP Chondroitin-Glukosamin, Colafit, Gelatina Plus, Max Joint Relief

Veľa šťastia pri lezení a veľa nalezených kilometrov bez zranení.

Referencie
1. Preklad stránky Climbing Injuries
2. Preklad článku : Prevence úrazu a poškození pohybového ústrojí v horolezectví, MUDr. Ivan Rotman, MUDr. Petr Machold; 1999-2000
3. Injury Prevention, Ryan Ojerio, preklad z angličtiny
4. Introduction to climbing injuries
5. Poškození prstu rukou v horolezectví (lezec.cz) Poškození prstu rukou v horolezectví (lokálna kópia)
6. Článok z českej lezeckej stránky Lezec od Tomáša Mrázka : „Co dělat, když bolí prsty“

4 Replies to “Zranenia prstov”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.