Lidečko, Čertovy kameny – sprievodca

Čertovy stěny – nápadný skalný pieskovcoví útvar, nachádzajúci sa medzi Javorníkmi a Vizovickými vrchmi. Skaly majú vzhľad veľkých kociek, alebo kvádrov.

mapa na turistickamapa.sk
google maps

Najnovší sprievodca ‘Moravské skály’ sa dá zakúpiť na internete, tento je len orientačný.
Obrázky kreslil (c) Vladimír Skýpala, text climbweb.cz.

l2

1) Superprvní 5-
Stěnkou a přes převis (borhák) přímo.

2) Sedélková 7+/8-
Stěnou do sedélka, SV stěnou (2 kruhy) na hřeben.

2a) Varianta 7
Od 1. kruhu doleva a po hraně.

3) Žlutý převis 8-
Stěnou vpravo od žlábku (kruh) a přes převis (2. kruh) přímo do trhliny. Podél ní na hřeben.

4) Žlábek 6-
Středem nálevkovitého žlábku (skoba) k vodorovné trhlině, přes převisy ke kruhu a stěnou.

5) Hurtíkova 8-
Mělkým žlábkem vpravo od cesty 6) na poličku a stěnou (kruh).

6) První komín 3
Hladkým komínem.

7) Milanův převis 6
Visutým žlábkem pod převis. Traverz doprava (uzel) a doleva přes převis (kruh). Hranou (2. kruh) na hřeben.

7a) Varianta 6+
Z pod převisu přímo ke kruhu.

8) Manínská 9
Vlevo od cesty 7) přes hladký převis (kruh) a přímo stěnou.

9) Válcovenská 6
Nevýraznou spárkou v koutku a stěnou přes převis ke kruhu. Podél trhlin a stěnou přímo

10) Psycho 8-
Stěnou vpravo od komínku cesty 11) pod převis (borhák). Přímo přes něj a mělkým žlábkem.

11) Goldefusova 5
Spárkou na konec (borhák), vpravo přes převis a komínkem.

12) Pimova 7
Převislým koutkem a stěnou (kruh) přímo.

13) Jalovcová 4
Stěnou k borháku a spárokomínem.

14) Olinova 5+
Středem stěnky po kapsičkách (kruh) na polici. Při hraně (jištění v cestě 15) na 2. polici a po hraně na vrchol Hladké.

15) Stavěcí 5+
Stěnou a podél spárky (borhák) na polici. Doprava, kolem spárky (2. borhák) a stěnou na 2. polici a přes kruh na vrchol Hladké.

16) Hrana Hladké 5+
Vpravo od cesty 17) stěnou přes převisek (borhák) na balkón. Stěnou na polici a po hraně (smyčka) na vrchol Hladké.

17) Druhý komín 4
Hladkým komínem.

18) Cesta frýdeckých lezců 6
Stěnou ke kruhu. Šikmo doprava ke 2. kruhu, stěnou při hraně (uzly) a mírně doleva.

19) Večerní 8-
Stěnou ke kruhu. Stěnou (borhák) přímo na temeno.

20) Jubilejní 6+
Stěnou ke kruhu. Mírně doleva ke 2. kruhu, přímo do spodních chytů (borhák) a stěnou.

20a) Varianta 6+
Od 2.kruhu doleva (kruh) a stěnou přímo.

21) Napřímení 7
Hladkou stěnou (2 borháky) ke kruhu varianty 20a) a jí.

22) Radost 95 8-/8
Zleva k borháku a stěnou (2. borhák) přímo.

23) Nyplovka 7-
Vpravo od cesty 24) doprava přes převisek a přímo (3 kruhy) přes spárku na hřeben.

24) Třetí komín 4
Komínem na plošinu v hřebeni.

25) Quo vadis? 8-
Vlevo od komína přes převis a stěnou (kruh) k římse. Vlevo spárou cesty 26) (2 kruhy) na konec, doleva, přes převis (4. kruh) a stěnou.

26) Velký Padák 7+
Ve středu stěny spárokomínem a spárou (2 kruhy) na konec. Šikmo doprava, doleva přes převis a stěnou.

27) Zdenova 6+
Stěnou, žlábky (kruh) a úzkým komínem (borhák) do jeho rozšíření. Doprava, sokolíkem (2. kruh) a stěnou na vrchol.

28) Inkognito 7+
Vpravo od komína stěnou přes převisky (2 borháky) do cesty 29) a jí.

29) Normálka 3
Výrazným komínem (jištění) pod převis, vpravo stěnou do sedélka a doprava na pravý vrchol Čertovy stěny.

30) Huslenská 6-
Cestou 29) až pod převis. Přímo přes něj (kruh) a stěnou na levý vrchol Čertovy stěny.

31) Jarcovská 6
Stěnou blokovitého pilíře (borhák) ke kruhu. V římse pod kruhem traverz doleva ke hraně a stěnou na balkón. Doprava přes převis (borhák) a stěnou (kruh) na levý vrchol Čertovy stěny.

31a) Varianta 7
Od kruhu stěnou přímo na balkón.

32) Cvičný komín 2
Lehký komínem, často užívaným k sestupu.

l3

33) Puklina 5
Sokolíkovou spárou (2 kruhy) a komínem.

34) První líbání 7-
Středem stěny (kruh) a přes převisek (borhák).

35) Hanička 7
Podél spárek doleva (2 kruhy) na hranu a komínem.

36) Čtvrtý komín 3
Úzkým komínem.

37) Obludární 6+
Stěnou podél stupňovité hrany (2 borháky) na hřeben.

38) Depeche Mode 9-
Vlevo od komína stěnou (dva borháky).

39) Středem plotny 8
Středem plotny (2 nýty, kruh) na hřeben.

39a) Pravá varianta 7+
Od 1.nýtu doprava ke 2. borháku cesty 38).

39b) Levá varianta 7
Od 1. nýtu doleva ke kruhu a vlevo stěnou.

40) P+M 8
Levou částí plotny (nýt) ke kruhu varianty 39b) a stěnou přímo.

41) Zaklíněná 4
Vlevo od plotny trhlinou s vklíněným blokem.

42) Stěna pravého pilíře 7+
Středem stěny přes trhlinu (kruh), přes převis (2. kruh) a stěnou.

43) Pátý komín 3
Spárou do rozšíření a komínem.

44) Stěna levého pilíře 6
Mělkou trhlinkou pod malý převisek a středem stěny přes kruh.

45) Křídlo 7-
Vlevo od velkého převisu stěnkou přes spodní chyt přímo pod převisek a cestou 44) na hřeben.

46) Trpasličí převis 5+
Vlevo přes malý převisek (borhák).

47) Ypsilon 4+
Stěnou pod převislý vklíněný blok (jištění). Spárami přes převis a žlábkem (hodiny) na hřeben.

48) Rajská 6
Pravou částí převisu (kruh) a členitou stěnou.

49) Milanův nápad 7+
Levou částí převisu (kruh) a stěnou.

50) Šestý komín 3
Spárokomínem a komínem s vklíněnými bloky.

51) Houšťova cesta 6+
Vlevo od velkých převisů hladkou stěnou (kruh) a při hraně na polici s velkým balvanem.

52) Sokolíková 4
Pravou koutovou spárou na polici. Sokolíkem, doprava na hranu a jí (nejištěno!) na vrchol Ploché.

53) Jardův sen 7
Stěnou odštíplého bloku (kruh) na polici. Sokolíkem a stěnou přes převis (2. kruh) na vrchol Ploché.

54) Bezejmenná 3
Levou koutovou spárou na polici. Širokou spárou doleva, komínkem na další polici a koutkem na hřeben. Doprava na vrchol Ploché.

55) Májová spára 5
Spárou a komínkem až na polici pod hřebenem. Koutkem a vpravo stěnou (borhák) na vrchol Ploché.

56) Zapomenutá 5
Z pravého okraje balkónku stěnou s nevýrazným pilířem pod převis a vpravo cestou 55).

57) Májová cesta 6+
Z balkónu vpravo trhlinou (kruh) a spárou (uzel) na plošinu. Stěnou na hřeben.

58) Spojenecká 6-
Z balkónu středem stěny (kruh) pod spárokomín. Traverz pod převisem doprava, přes převis (2.kruh) a stěnou na hřeben.

58a) Varianta 4
Spárokomínem a stěnou.

59) Zvuky ticha 6
Cestou 60) k římse. Stěnou (borhák) na polici a hřeben.

60) Maturita 6
Z balkónu vlevo stěnou a kolem trhlin (kruh) k římse. Doleva ke hraně a při ní stěnou (borhák,kruh) na polici a hřeben.

61) Sedmý komín 3
Úzkým komínem.

62) Klobúcká 7-
Vlevo od komína stěnou (2 borháky) přímo na plošinu v hřebeni.

63) Ostravská 7+
Stěnou na římsu a šikmo doleva ke kruhu. Vpravo na plošinu a vlevo po hraně (2. kruh) na hřeben.

64) Pravá spára 5
Mělkou depresí a spárou přes rozšíření na hřeben.

65) Čepelova cesta 7+
Ze spádnice spáry doleva do středu stěny pod převis (kruh). Přes převis, stěnou doprava (2. kruh) a stěnou vlevo od hrany.

65a) Varianta 6
Pravou částí stěny přes převis (kruh) a ke 2.kruhu.

66) Žilinská 8+
Od 1.kruhu cesty 65) stěnou (2. kruh) a žlábkem cesty 74) na Kolébku.

67) Vítězný únor 8-
Komínem ohraničující zleva stěnu Kolébky a doprava pod převis (kruh). Sokolíkem, stěnou (2. kruh) do žlábku a vpravo žlábkem na Kolébku.

68) Levý komín 5
Komínem (jištění) pod vrcholový blok a vpravo šikmým zářezem (kruh) na Kolébku.

69) Dubnová 7
Stěnou vlevo od komína při hraně (borhák) na hřeben.

70) Předposlední 5
Koutovou spárou a žlábky na plošinku. Přes převis (kruh) doprava a zářezem pod vrcholový blok Kolébky. Cestou 68) na její vrchol.

71) Poslední 5-
Stěnou a spárkou na polici. Mírně vlevo soustavou stěnek a polic na hřeben.

72) Superposlední 7
Podél levé hrany skal (2 kruhy) na hřeben.

73) Turistická 7-
Pravou hranou náhorní stěny Kolébky pod převis (uzly). Převisem ke kruhu, doprava a po hraně na vrchol Kolébky.

74) Normální 3+
Stěnou podél trhlin doprava na plošinu pod Kolébkou. Traverz vlevo (uzly) do údolní stěny a žlábkem na Kolébku.

75) Krátká 6
Hrankou bloku vpravo od sestupového průlezu od cest 52) až 60) (kruh) na hřeben.

76) Severozápadní spárka 5
Převislou spárkou na polici a stěnou podél spáry na vrchol Ploché.

77) Porucha mozku 9-
Středem stěny (2 borháky) vlevo od cesty 76) na vrchol Ploché.

78) Ivanka 8-
Po hraně a sokolíky (kruh) na konec a vlevo stěnou na vrchol Čertovy stěny.

79) Narkóza 8-
Pravou částí náhorní stěny (kruh) přímo na vrchol Čertovy stěny.

80) Severozápadní spára 5
V levé části náhorní stěny na polici, sokolíkem a spárou na vrchol Čertovy stěny.

81) Ptačí hrana 8/8+
Po levé hraně náhorní stěny pod převis a přes kapsu ke kruhu. Stěnou přímo na vrchol.

82) Šestikruhová IV/A1
SZ stěnou po skobách na vrchol Čertovy stěny.

83) Školní 6+
Náhorní stěnou přes borhák na vrchol Hladké.

84) Diskopříběh 7+
Od vklíněného balvanu pod SV stěnou Hladké zleva přes převis a stěnkou (borhák) na vrchol Hladké.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.