Lačnov – sprievodca

Pieskovcové skalky nedaleko Čertových skál.

Od Čertových skál po modrej, na rozcestie so žltou. Vlavo po žltej asi 10min na hrebeň, až priamo k Hornej skale.

Najnovší sprievodca ‘Moravské skály’ sa dá zakúpiť na internete, tento je len orientačný.
Obrázky kreslil (c) Vladimír Skýpala.

Lacnov 2Horní skála

1) Koutová 3+
Úplně vlevo v JV stěně přes balvan do trhliny v koutě a jí na temeno.

2) Břízka 3
Cestou 1)do trhliny.Traverz doprava na balkónek a stěnkou přímo.

3) Polosokol 6+
Vpravo od cesty 2) přes převisek s trhlinou.

4) Májová 4
Přes balvan k začátku koutové spáry, traverz vlevo na balkón pilíře a stěnou na temeno.

4a) Napřímení Májové 6-
Stěnou přímo na balkon pilíře.

5) Říjnová 6-
Od začátku traverzu v cestě 3) středem stěnky přímo.

6) Levá koutová spára 4

7) Osamění 5+
Stěnou vpravo od spáry cesty 6).

8) Setkání 6+

9) Prostřední spára 6-

10) Pravá koutová spára 4

11) Ne, nehledej 7-
Levou části převisu.

12) Stříška 7-/7
Koutem vpravo od cesty 10) k borháku a levou částí střechovitého převisku.

12a) Varianta 6-
Od borháku stěnkou doprava na temeno

13) Hlásím příchod 6+
Po hraně vpravo od koutu cesty 12).

14) Hornolačnovská 8-
Středem úzké stěny vlevo od sestupové uličky bez použití pravé hrany.

15) Severovýchodní stěnka 6-/6
Ve stěně nad uličkou kolem trhliny dva metry, vlevo přes misky na hranu a po ní.

16) Direttissima 6+
Středem stěny sestupové uličky přes borhák na temeno.

17) Sekera 5
Ze sestupové uličky zleva nad střechovitý převis a po ostří pilíře.

17a) Levá sekera 6
Levou stěnou pilíře.

17b) Pravá sekera 6
Pravou stěnou pilíře.

18) Jihovýchodní komín 3
Komínem vpravo od sestupové uličky.

19) Popelka jde na ples 5+
Vpravo od komína přímo hranou.

20) Amatérská 6
Vpravo od komína stěnou k borháku a mírně zleva.

21) Zlínská cesta 5+
Ve středu stěny spárkou (skoba) na římsičku, po ní doprava a na temeno.

22) Hrana Stanové 6-
Výraznou hranou přímo na temeno.

23) Stanová 4
Vpravo od hrany středem stěny asi 3 metry, traverz doleva a stěnou k trhlině, kterou na temeno.

24) Poločas rozpadu 7+
Převislou stěnou (2 borháky) k břízce.

25) Jižní stěnka 3
Nejdříve tři metry trhlinou v koutě, traverz nápadným vhloubením doprava na hranu a členitou stěnou.

26) Hrana jihovýchodní stěnky 4+
Hranou vpravo od kouta.

27) Jihovýchodní stěnka 7-
Stěnou (borhák) do vhloubení a jím na temeno.

28) Copánek 6-
Po hraně k borháku a stěnou s mělkými děrami.

29) Hodinová 4
Stěnou vpravo od hrany trhlinou do jeskyňky, podél trhliny (smyčky) na konec a vlevo stěnou.

30) Minutová 5
Stěnou vpravo od trhliny (borhák) přímo.

30a) Zastrčená 4-
Z pod balvanu sokolíkem a stěnou kolem smrčku.

31) Sokolík 5-
Na pravém okraji skály sokolíky pod velký převis, traverz doleva na balkón a lehce stěnou.

31a) Nový sokolík 5
Pravou částí velkého převisu.

31b) Hrana 97 7
Nástup jako číslo 31. Převislou stěnkou přes vhloubení doprava na hranu a po ní na vrchol.

Prostřední skála

1) Františkova 5-
Levou částí stěny (borhák) přímo.

2) Albatros 5+
Vlevo od komínku k díře (borhák) a stěnou přímo.

3) Smyčková 3+
Ve středu stěny šikmým komínkem přecházejícím v zářez ke smrčku a na temeno.

4) Vůně pryskyřice 5+
Těsně vpravo od jedle přes převisy (jištění na stromě) a ukloněnou stěnou.

5) Darebná 4
Vpravo od jedle šikmou spárou přes převisek k hodinám a po hrance.

Lacnov 3Dolní skála

1) Vyvažovací 6-/6
Levá část SV stěny má tvar kosočtverce. Od jeho paty stěnou přímo přes kruh.

2) Děravá 5-
Vlevo od velké díry na šikmou římsu a přímo přes kruh.

3) Severovýchodní stěnka 4+
Šikmou římsou doprava nebo stěnou vpravo od díry ke kruhu a mírně vlevo přes kroužek.

4) Cesta Jasenčanů 5+
Stěnou kolem trhlinky pod převis (kruh). Přes převis, šikmo doprava k římse, doprava přes hranu a vpravo při hraně.

5) Varianta EXPO 85 6+
Nad převisem stěnou ke kruhu. Od něj mírně vpravo a kolem hrany.

Lacnov 4

6) Tygrovka 5
Od JZ stěnou a zářezem (smyčky), přes převisky ke kruhu. Na římsu (2. kruh) a stěnou přímo.

7) Podzimní 4
Od ústí komína cesty 9) hlubokým vhloubením šikmo doleva k převisku, přes něj a trhlinou doprava.

8) Varianta Podzimní 4+
Nad převiskem doleva a podél hrany.

9) Ďuravý komín 3
Dnem komína v levé části S stěny až do zúžení. Stěnkou doleva, zpět do komína a vpravo.

9a) Varianta 3+
Pod zúžením pod převisem doprava a stěnou.

10) Přiklopený komín 3
Vpravo od cesty 9) členitým komínem pod převis. Zprava do jeskyňky a vlevo stěnou.

11) Osiková 4-
Koutem mírně vpravo, nad převislým blokem traverz doleva a podél trhlin ke spárce. Jí na temeno.

12) Humusová 3
Stěnkou mezi cestami 11) a 12).

13) Hodinová 5
Nástup na konci S stěny, kde skály končí krátkou spárou. Tři metry vzhůru, traverz vlevo do koutu a spárou (dvoje hodiny).

14) Krátká 4-
Na konci stěny 2 metry přes blok, vpravo spárkou a po hraně.

2 Replies to “Lačnov – sprievodca”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.