ŠK MATTERHORN – ako to naozaj bolo

Športový klub Matterhorn vznikol zlúčením dvoch skupín mladých ľudí, a to trampov, ktorí mali osadu a spoločenstvo pod menom “FORGÁČ”, a časti púchovských turistov z TJ Gumární, a bol riadne zaregistrovaný v roku 1992. Názov vznikol na svahoch legendárnej švajčiarsko-talianskej hory, ktorá je považovaná za najkrajšiu v Európe a výstupy na ňu sa viažu na heroické a s krajnosťou hraničiace výkony, nesmierne entuziazmom naplnené a tvrdé na svoju dobu.

Preteky prvovýstupcov WHYMPER – CARELLA končiace tragédiou, ale aj vysneným vrcholom, alebo prvovýstup severnou stenou v roku 1931 bratov Schmidtovcov bol ohodnotený olympijskou medailou. Na tejto hore sa lámal chlieb v alpskom podnikaní.

Matterhorn – to je krása, pot, sny, úžasná túžba – naše krédo. To nás spojilo robiť niečo pre seba a svoje okolie. Vysokohorská turistika, horolezectvo, paragliding, aerobic, turistika, cykloturistika, neskôr skialpinizmus, hokej a zlatokopectvo – to sú naše aktivity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.