Útržky z tréninku sportovního lezce

…jakákoliv lidská činnost bez cíle nemá smysl – čím je ten cíl konkrétnější, tím jednodušší cesta k němu vede – k dobré formě se nedostanete bez mohutného všeobecného základu a kvalitní speciální nadstavby…

Paťo, Die Ruckkehr Der Samuramat 8a+/8b, Zapfl, AdlitzgräbenPaťo, Die Ruckkehr Der Samuramat 8a+/8b, Zapfl, Adlitzgräben

CHYBY PŘI PLÁNOVÁNI A ORGANIZACI TRÉNINKU

Nejčastější chybou lezců při plánování je, že neplánují vůbec. Chápou organizaci a plánování tréninku jako dogmatické potlačování své individuality a snaží se trénovat pocitově a intuitivné. Ve většině případů však tímto přístupem jenom zastírají svoji nevědomost a neschopnost (nebo lenost 7). Jejich trénink je tvořen náhodou a manipulován momentálními okolnostmi.

plánovitý trénink není v žádném případě o potlačování osobnosti. Je tvořen pro konkrétního jedince a jeho potřeby a možnosti. Je v něm místo pro korekci tréninku vzhledem k aktuálním okolnostem, ale v dopředu vytýčených mantinelech, na čele s tím základním – jednoznačným cílem.

Jakmile si ale někdo představuje, že se dopracuje k vrcholným výkonům „jenom tak a jaksi mimochodem”, klame sám sebe a nikdy se mu to nepodaří. Jakmile někdo věří všem těm řečem o „objektivních životních okolnostech” (nedostatek peněz, nedostatek Času, slabé podmínky), které brání v cestě na vrchol, klame ještě víc – naštěstí opět jenom sám sebe. Neexistují objektivní okolnosti, které by bránili v dosažení reálně stanoveného cíle. Existují jenom subjektivní důvody v našem nitru, které naše úsilí sabotují a znesnadňují a častokrát (bohužel) úplně znemožňují. Kdyby to bylo jinak, ještě teď by jsme bydleli v jeskyních a opékali si k obědu mamuta (a možná ani to ne).
Další častou chybou je slepé kopírování tréninku jiných lezců. Opět výsledek rezerv v oblasti plánování, ale i hluboké neznalosti základní problematiky a metodiky tréninku.

To, že ten, nebo onen lezec tvrdí, že dělá, nebo nedělá to, či ono, ješte neznamená, Že trénuje správně, nebo že by jste měli tímto způsobem trénovat taky. Stejně scestný jako trénink třeba hokejisty Jágra, nebo trojskokanky Kašpárkové je pro Vás v podstatě i trénink Moona, nebo Hirayamu. Snahou o slepé napodobování nejen že zbrzdíte svůj vývoj, ale ještě se můžete i zranit. Trénink světových lezců (ale taky přátel z Vašeho okolí) Vám může být přínosem jedině jako případná názorná ukázka pochopení (nebo nepochopení) základních principů tréninku a jejich aplikace v praxi (pochopení vlastní individuality a zaměření tréninku na vlastní slabé stránky, schopnost stanovení a plnění cílů, pochopení významu vyváženosti lezeckých schopností atd.).

Chápejte plánování jako nástroj, který by Vám měl pomocí k lepším výsledkům, a uzpůsobte si jej k tomuto účelu. Neklamte sami sebe všemi těmi řečmi o intuitivním a pocitovém tréninku, o zamčených „návodech” jak se po tříměsíčním zimním bouldrování dostat do finále světáku, nebo o „objektivních” důvodech proč to, nebo ono nejde. Pusťte se s chutí do práce a vezměte si to, na co máte, vzhledem k vynaloženému úsilí, právo.

Text bol uverenjený so súhlasom autora a pochádza z knižky Trénink sportovního lezce, Rudolf Tefelner, 1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.